Płyty fundamentowe

Oferujemy projektowanie i wykonanie płyt fundamentowych. Wszystkie nasze prace wykonujemy z zachowaniem zgodnych ze sztuką budowlaną przerw technologicznych, więc nie usłyszą od nas Państwo, że fundamenty będą gotowe w 7 dni. Nad całym procesem czuwa inżynier z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Kompleksowe wykonanie płyty fundamentowej

Wybierając naszą firmę mają Państwo gwarancję, że nie będzie żadnych przykrych niespodzianek w trakcie realizacji. Płyty fundamentowe zawsze wykonujemy na warstwie betonu podkładowego, wykop odbierany jest przez uprawnionego geologa, a prawidłowe zagęszczenie podbudowy zawsze udokumentowane jest wpisem do dziennika budowy lub odpowiednim protokołem.

płyty fundamentowe

Co to jest płyta fundamentowa?

Płyta fundamentowa jest to jeden ze sposobów wykonania fundamentów budynku. Jest to najlepszy sposób bezpośredniego posadowienia obiektów szkieletowych, na szkodach górniczych, przy wysokim poziomie wód gruntowych, przy gruntach słabonośnych oraz gdy zależy nam na jak najlepszej efektywności energetycznej budynku (budynki niskoenergetyczne, pasywne oraz zeroenergetyczne).

Płyta fundamentowa – warstwy

Możemy wyróżnić trzy sposoby wykonania płyt fundamentowych w zależności od lokalizacji izolacji termicznej:

 • o tradycyjnym układzie warstw,
 • o odwróconym układzie warstw,
 • płyty hybrydowe.

Płyta fundamentowa o tradycyjnym układzie warstw

W pierwszym przypadku cała izolacja termiczna znajduje się na płycie fundamentowej. Jest układ najlepszy w przypadku występowania szkód górniczych, wysokiego poziomu wody gruntowej oraz przy dodatkowym wzmocnieniu gruntu np. poprzez palowanie. Jest to również rozwiązanie najbardziej ekonomiczne ponieważ na płycie fundamentowej można zastosować tańszy styropian o oznaczeniu minimum EPS 100. Minusem tego rozwiązania jest liniowy mostek termiczny w miejscu występowania ścian nośnych oraz działowych (można go jednak zniwelować stosując specjalne ciepłe bloczki na pierwszej warstwie muru).

Płyta fundamentowa o odwróconym układzie warstw

W drugim przypadku cała izolacja termiczna znajduje się pod płytą fundamentową. Zaletą tego rozwiązania jest ciągłość izolacji termicznej (brak liniowych mostków termicznych) natomiast minusem jest cena tego układu (styropian XPS, który znajduje się w gruncie jest 2-3-krotnie droższy od styropianu EPS 100 układanego na płycie fundamentowej). Dodatkowo należy stosować styropian XPS o jak największej gęstości. Dla budynków szkieletowych minimum XPS 300, a dla murowanych o dwóch kondygnacjach zalecany jest minimum XPS 500. Dodatkowo przed wykonaniem płyty fundamentowej należy wykonać rozprowadzenie wszystkich instalacji w budynku, ponieważ płyta wykonana jest na gotowo lub warstwy wykończeniowe nie są na tyle grube aby zmieściły się w nich wszystkie rozprowadzenia.

Płyty fundamentowe hybrydowe

Trzeci przypadek, w którym specjalizuje się Firma Passiva, to połączenie zalet tradycyjnego układu warstw wraz z zaletami płyt odwróconych. Cześć styropianu (XPS) ułożona jest przed wykonaniem płyty fundamentowej, a następnie na płycie fundamentowej wykonana druga część izolacji termicznej (styropian EPS). Jest to technologia, która pozwala wykonać płytę w miarę ekonomicznie i cechuje się dobrymi parametrami termicznymi.

Płyty fundamentowe w technologii białej wanny

Technologia białej wanny – polega na wykonaniu uszczelnień miejsc podziemnych budynków dzięki zastosowaniu betonu o stopniu wodoszczelności minimum W8, wykonaniu wszystkich przerw dylatacyjnych i roboczych oraz przebić instalacyjnych jako szczelnych oraz odpowiednio za zbrojeniu elementów, aby zminimalizować rozwarcie rys w  betonie.

Beton wodoszczelny – beton o małej zawartości porów, konsystencji gęstej, ale możliwej do zawibrowania z drobnego kruszywa oraz kruszywa frakcyjnego z zawartością cementu co najmniej 300 kg/m3 i z dodatkami uszczelniającymi. Szczelność betonu zależy głównie od wskaźnika W/C (ilości wody do cementu) i wieku betonu.

Wytyczne projektowe i wykonawcze dla płyty fundamentowej w technologii białej wanny:

 • stopień zbrojenia zapewniający dopuszczalną szerokość rozwarcia rys w betonie: rysy nie szersze niż 0,2 mm,
 • dozbrojenie miejsc newralgicznych – załamania płyty, przebicia przez płytę,
 • zastosowanie warstwy poślizgowej na chudym betonie,
 • zastosowanie odpowiedniego betonu (klasa wytrzymałości, klasa ekspozycji, ilość cementu, konsystencja, stopień wodoszczelności),
 • odpowiednie zawibrowanie mieszkanki betonowej oraz odpowiednia pielęgnacja świeżego betonu,
 • wykonanie przejść przez płytę jako szczelnych za pomocą kołnierzy uszczelniających,
 • podział płyty fundamentowej na działki robocze oraz uszczelnienie przerw roboczych oraz dylatacji budynków,
 • wykonanie hydroizolacji w poziomie zero z masy KMB do wysokości 40cm powyżej poziomu terenu.

Budowa płyty fundamentowej – prace:

 • wykonanie wykopu,
 • wykonanie podbudowy wraz z zagęszczeniem do wymaganych parametrów,
 • wykonanie instalacji podposadzkowej (kanalizacja sanitarna, deszczowa),
 • wykonanie podejść pod wodę, prąd,
 • wykonanie warstwy betonu podkładowego tzw. chudy beton,
 • wykonanie hydroizolacji oraz warstwy poślizgowej,
 • wykonanie uszczelnień technologicznych oraz przejść szczelnych,
 • ułożenie warstwy termoizolacyjnej pod płytą fundamentową (tylko XPS),
 • montaż zbrojenia,
 • wykonanie instalacji uziemiającej,
 • betonowanie płyty fundamentowej,
 • wykonanie opaski antywysadzinowej wokół płyty,
 • wykonanie hydroizolacji w poziomie „0” wraz z uszczelnieniem okien tarasowych i drzwi,
 • montaż pionowej izolacji termicznej oraz zabezpieczenie z folii kubełkowej.

Zalety płyty fundamentowej:

  • skrócony czas wykonania stanu „zero” budynku,
  • równomierne osiadanie budynku (zminimalizowanie wystąpienia zarysowań ścian obiektu),
  • zalecany sposób posadowienia budynku na terenach objętych szkodami górniczymi.
  • eliminacja liniowych mostków termicznych,
  • możliwość posadowienia budynku na gruncie słabonośnym oraz przy wysokim poziomie wód gruntowych,
  • możliwość ominięcia głębokości przemarzania poprzez zastosowanie opaski antywysadzinowej,

Wykonujemy również projekty zamienne z fundamentów tradycyjnych na płyty fundamentowe oraz optymalizujemy zaproponowane rozwiązania projektowe tak by zminimalizować koszty.

Zapraszamy do kontaktu w celu darmowej wstępnej wyceny. Działamy na terenie całego województwa śląskiego i małopolskiego.

Skontaktuj się

Firma Budowlana
PASSIVA Łukasz Karasiński

tel. +48 505 793 812

e-mail: lukasz.karasinski@passiva.pl

Oferta

Płyta fundamentowa: najważniejsze inwestycje

kierownik budowy Tychy

Płyta fundamentowa

Tychy

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

kierownik budowy Śląsk

Płyta fundamentowa

Śląsk

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

kierownik budowy śląskie

Płyta fundamentowa

woj. śląskie

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

Płyta fundamentowa: galeria dotychczasowych realizacji

Firma budowlana PASSIVA

Buduj z nami

Wszystkie nasze prace wykonujemy z zachowaniem zgodnych ze sztuką budowlaną przerw technologicznych, a nad całym procesem czuwa inżynier z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.