Odbiory techniczne

Oferujemy Państwu profesjonalne odbiory techniczne lokali mieszkalnych oraz domów od dewelopera pod względem jakości wykonanych prac oraz standardu wykończenia.

Odbiory techniczne mieszkań i domów jednorodzinnych

Podczas odbioru technicznego wykonujemy następujące czynności:

 • mierzymy powierzchnie użytkową lokalu czy nie odbiega od tej deklarowanej przez dewelopera,
 • mierzymy wysokość kondygnacji,
 • sprawdzamy powierzchnię tynków (zarysowania, przebarwienia, wgniecenia, ubytki) oraz przeprowadzamy pomiary odchylenia powierzchni od płaszczyzny, kierunku poziomego i pionowego oraz odchylenia od kąta prostego,
 • sprawdzamy powierzchnię wylewki (ubytki, zarysowania, widoczne rozsegregowanie, zbrojenie), rozmieszczenie i prawidłowość wykonania dylatacji skurczowej, obwodowej oraz przeprowadzamy pomiary odchylenia od płaszczyzny i poziomu,
 • sprawdzamy stolarkę okienną, drzwiową oraz szklenie pod względem pionowości, jakości osadzenie i ewentualnego zarysowania,
 • sprawdzenie parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych (prawidłowość osadzenia, jakość wykonania, spadki, uszczelnienia),
 • sprawdzenie wymiarów pod otwory w ścianach wewnętrznych,
 • instalacja grzewcza (umiejscowienie grzejników, ich wypoziomowanie, mocowanie),
 • instalacja wodno-kanalizacyjna (rozmieszczenie punktów czerpalnych i odpływowych),
 • instalacja elektryczna (napięcie w gniazdach elektrycznych, ilość i rozmieszczenie punktów w lokalu),
 • instalacja wentylacyjna (odpowiedni przepływ powietrza),
 • balkony, tarasy, loggie ( jakość wykonania elewacji, płytek, balustrad, hydroizolacji, odpowiednie spadki, płaszczyzny),
 • wykonujemy badania wilgotnościowe,
 • wykonujemy badania termowizyjne,
 • sprawdzenie komórki lokatorskiej,
 • sprawdzenie miejsca postojowego,
 • sprawdzenie elewacji i części wspólnych budynku.
odbiory techniczne mieszkań

Odbiór techniczny mieszkania i sporządzenie protokołu usterkowego

Po zakończeniu wizyty na obiekcie omawiamy z klientem wykryte wady i usterki. W dalszej kolejności pomagamy i udzielamy wsparcia przy spisaniu protokołu usterkowego.

Cena usług zależna jest od powierzchni lokalu. Bezpłatnie dojeżdżamy do klienta na terenie Aglomeracji Śląskiej oraz wystawiamy fakturę VAT.

Skontaktuj się

Firma Budowlana
PASSIVA Łukasz Karasiński

tel. +48 505 793 812

e-mail: lukasz.karasinski@passiva.pl

Oferta

Odbiory techniczne mieszkań i domów

kierownik budowy Tychy

Kierownik budowy

Tychy

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

kierownik budowy Śląsk

Kierownik budowy

Śląsk

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

kierownik budowy śląskie

Kierownik budowy

woj. śląskie

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

Odbiory techniczne: galeria

Firma budowlana PASSIVA

Buduj z nami

Wszystkie nasze prace wykonujemy z zachowaniem zgodnych ze sztuką budowlaną przerw technologicznych, a nad całym procesem czuwa inżynier z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.