Kierownik budowy

Nasza Firma świadczy usługi w zakresie pełnienie funkcji Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie województwa śląskiego, opolskiego oraz małopolskiego. Zarządzamy całym procesem budowy od analizy dokumentacji architektoniczno-budowlanej w celu optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji obiektu po zarządzanie procesem budowy oraz właściwą koordynację ludzi i sprzętu.

Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Specjalizujemy się w budownictwie kubaturowym, w skład którego wchodzi segment mieszkaniowy jedno i wielorodzinny, biurowy oraz użyteczności publicznej.

kierownik budowy Śląsk

Kierownik budowy – dom jednorodzinny

W przypadku pełnienia funkcji Kierownika Budowy w myśl przepisów ustawy „Prawo Budowlane” podczas wznoszenia domu jednorodzinnego jesteśmy obecni na następujących etapach:

 • geodezyjnym wytyczeniu obiektu,
 • badaniach geologicznych gruntu,
 • odbiorze instalacji podposadzkowej,
 • odbiorze zbrojenia ław, stóp lub płyty fundamentowej,
 • odbiorze hydroizolacji obiektu,
 • odbiorze ścian budynków w tym zbrojenia słupów, wieńców i belek,
 • odbiorze zbrojenia i deskowania stropu i schodów,
 • odbiorze dachu lub stropodachu (konstrukcja, pokrycie),
 • odbiorze stolarki okiennej i drzwiowej,
 • odbiorze instalacji (elektrycznej, wod-kan, c.o. gazowej, wentylacji i klimatyzacji),
 • odbiorze termoizolacji i elewacji,
 • odbiorze tynków wewnętrznych,
 • odbiorze wylewek,
 • odbiorze zabudowy gk,
 • wykonania testu szczelności budynku metodą „blower door” oraz badań termowizyjnych,
 • odbiorze stanu „pod klucz”.

Oczywiście powyższe punkty zawierają tylko obowiązkowe etapy odbioru budynku przez naszą Firmę. Na specjalne zlecenie inwestora chętnie przygotujemy kosztorys inwestorski, przedmiar robót, zestawienie niezbędnych materiałów lub zrobimy obmiar powykonawczy.

 

Skontaktuj się

Firma Budowlana
PASSIVA Łukasz Karasiński

tel. +48 505 793 812

e-mail: lukasz.karasinski@passiva.pl

Oferta

Kierownik budowy: najważniejsze inwestycje

kierownik budowy Tychy

Kierownik budowy

Tychy

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

kierownik budowy Śląsk

Kierownik budowy

Śląsk

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

kierownik budowy śląskie

Kierownik budowy

woj. śląskie

CHALLENGE: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consectetur augue a finibus sodales. Ut non nisi turpis.

Kierownik budowy: galeria inwestycji

Firma budowlana PASSIVA

Buduj z nami

Wszystkie nasze prace wykonujemy z zachowaniem zgodnych ze sztuką budowlaną przerw technologicznych, a nad całym procesem czuwa inżynier z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.